Werkblad Afzuiging bij afwegen

Maatregelenniveau

Technische maatregel

Beschrijving

Afzuiging tijdens het afwegen van grondstoffen beperkt de blootstelling aan stof.
Afzuiging kan via een weegcabine of met een afzuigmond. Een weegcabine werkt beter.

Werkwijze

 • Controleer altijd of de afzuiginstallatie is ingeschakeld voor u met de werkzaamheden begint.
 • Plaats geen objecten voor de aanzuigopening, deze kunnen de afzuiging belemmeren.
 • Ga niet tussen de stofbron en de afzuiging in staan. Dat kan de blootstelling zelfs verhogen.
 • De stoffilters moeten periodiek worden vervangen.
 • Maak in overleg met de installateur een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie:
  • dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken;
  • wekelijks testen van de onderdruk;
  • periodieke inspectie door een deskundige;
  • houd een inspectieverslag bij.
 • In het geval van een afzuigmond; plaats deze zo dicht mogelijk bij de bron.

Aandachtspunten:

 • Een correct ontwerp kiezen. Het type afzuiging moet geschikt zijn voor het type verontreiniging.
 • Ruime laminaire ‘inloop’-cabines met een afzuiging van beneden en achteren kunnen worden gebruikt voor het wegen van grote hoeveelheden grondstoffen.
 • De grootte van de cabine is zodanig dat er genoeg ruimte is om veilig te werken. Maak de cabine niet groter omdat anders afzuigcapaciteit verloren gaat.
 • De algemene luchtstroom in de cabine moet ten minste 0,5 m/s zijn. De luchtstroom naar de openingen van de afzuigkap moet tenminste 1 m/s bedragen. Laat dit regelmatig controleren door de leverancier.
 • Let op de juiste luchtstroming, eerst langs de werknemer en dan langs de bron.
 • Zorg ervoor dat de werking van het afzuigsysteem makkelijk te controleren is door bijvoorbeeld een drukmeter of een verklikker.
 • De uitblaas van verontreinigde lucht mag niet terugstromen via ramen, deuren of andere luchttoevoeren.
 • Verontreinigde lucht moet weggevoerd worden van deuren, ramen en luchttoevoeren.
 • Afzuiging moet op korte afstand (maximale afstand gelijk aan diameter afzuigmond) van de bron geplaatst zijn. Op een afstand van de afzuiging gelijk aan de diameter bedraagt de snelheid nog maar 10% van de luchtsnelheid in de afzuigmond.
 • Gezuiverde lucht kan alleen opnieuw in de werkomgeving gebracht worden als de concentratie allergenen in de gezuiverde lucht maximaal 10% van de grenswaarde voor dat allergeen bevat en als er systemen zijn om de staat en de werking van het filtersysteem te controleren.
 • Afzuigkasten voor wegen (zie afbeelding) kunnen worden gebruikt voor het afwegen van kleinere hoeveelheden grondstof.
 • Om het afwegen van grondstoffen te beperken wordt de inkoop van afgepaste hoeveelheden aanbevolen.
 • Regelmatig reinigen en onderhouden van het systeem. Door opeenhoping van verontreiniging kunnen er in het systeem ophopingen worden veroorzaakt, daarnaast kunnen in de loop van de tijd defecten optreden aan de afzuiging. Door regelmatig het systeem te reinigen en te onderhouden (volg advies leverancier) wordt dit gereduceerd en/of voorkomen.

 

 

Voorbeeld van een weegcabine
met afzuiging (voor het wegen
van kleine hoeveelheden grondstof)

Afzuigmond voor afzuiging bij
afwegen

 

 

Relatie met andere risico’s

Voor de afvoer van verontreinigde lucht moet rekening gehouden worden met milieunormen. Indien u een milieuvergunning heeft moet dit in de vergunning genoemd worden. Heeft u geen milieuvergunning, raadpleeg dan uw gemeente.

Effectiviteit

Weegcabines kunnen de blootstelling fors verminderen.