Werkblad Stofbeheersing in de siloruimte

Maatregelenniveau

Alle niveau’s

Beschrijving

In de siloruimte kunnen hoge concentraties stof ontstaan tijdens het vullen van de silo. Daarnaast zorgt het legen van de filterzakken en het schoonmaken van de ruimte voor hoge piekblootstelling.

Bronmaatregelen:

 • Scheid de siloruimte van de schone ruimten.
 • Repareer lekkages aan de silo.
 • Via ontluchtingsfilters kan er stofvorming optreden. Creëer een uitpandige uitblaas om de overdruk vanuit de silo af te voeren. Indien er jaarlijks onderhoud wordt gedaan is uitpandig afblazen niet altijd nodig.
 • De meest “stofarme” manier om overdruk uit de silo te laten ontsnappen is via een zogenaamd “perslucht gereinigd systeem”. De overdruk ontsnapt via een cilinder met filter bovenop de silo. Het filter wordt met een persluchtsysteem automatisch schoongemaakt. De bloem die daarmee wordt losgeblazen valt direct in de silo waardoor er geen verlies van product is.
 • Als filterzakken worden gebruikt, isoleer deze dan. Door goede omkasting wordt voorkomen dat meelstof zich naar de omgeving kan verspreiden. Wees alert op ophoping van meelstof bij het loskoppelen en schoonmaken van de omkasting. Jaarlijks onderhoud en tijdig vervangen van de filterzakken voorkomt verspreiding van meelstof.
 • Onderzoek de doorlaatbaarheid van de filterzakken. Kies een materiaal die geen belemmering zal zijn voor de afvoer van de overdruk, maar die tegelijkertijd zo weinig mogelijk stof doorlaat. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk. Bijvoorbeeld stofzakken van antistatisch polyester naaltvilt, olie en waterafstotend.

Technische maatregelen:

 • Creëer in de siloruimte een onderdruk ten opzichte van de aangrenzende ruimten, waardoor er geen transport is van fijn stof naar de aangrenzende ruimten.
 • Voorkom tijdens het schoonmaken van het filter en de filterzak dat er meelstof naar de omgeving kan optreden. Deponeer het restant meelstof voorzichtig in een afgesloten afvalbak met stortopening.
 • Vervang de verslijtbare onderdelen (filters enz) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.

Organisatorische maatregelen:

 • Maak frequent de siloruimte (nat) schoon. Voorkom ophoping van meelstof.
 • Gebruik voor het schoonmaken een stofzuiger met een HEPA filter. Let er op dat het een ATEX stofzuiger is.
 • Wees wel alert op stofblootstelling tijdens het verwisselen van de stofzuigerfilters.
 • Probeer het gebruik van perslucht te voorkomen.
 • Probeer het gebruik van een veger te voorkomen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Voor werknemers die regelmatig in de siloruimte werkzaamheden uitvoeren, wordt geadviseerd om een halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker te dragen.
 • Voor werknemers die voor korte incidentele werkzaamheden in de siloruimte aanwezig moeten zijn, wordt geadviseerd om een P2 wegwerpmasker te dragen.
 • Voorzie opbergmogelijkheden om persoonlijke beschermingsmiddelen schoon te houden wanneer deze niet gebruikt worden.
 • Vervang ademhalingsbescherming na de gebruiksperioden, die zijn aangeraden door de leveranciers.

Aandachtspunten

 • Laat de silo’s preventief onderhouden.
 • Wees bedacht op explosiegevaar en volg de ATEX-richtlijnen.

Aanschafprijs

Het aanschaffen van een “perslucht gereinigd filter” is bij bestaande silo’s een dure aanpassing. Bij nieuwe silo’s kost dit ongeveer € 12.500,- tot € 15.000,-.

 

Voorbeeld van een perslucht
gereinigd filter

De geopende kast met zicht
op het filter

Een filterelement