Werkblad Stofarme werkwijze en reinigen van vorm- en afmeetmachines in een broodstraat

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

De bediening en het reinigen van vorm- en afmeetmachines in de broodstraat kan leiden tot forse blootstelling aan strooibloem.

Werkwijze

Bediening:

 • Beperk het gebruik van bloem, waar mogelijk, tot het minimum.
 • Stel de bloemstrooiers goed af. Vaak wordt te ruim gestrooid, dit kost extra geld en met het schoonmaken extra tijd.
 • Vul de bloemstrooiers voorzichtig aan met een schep (indien deze handmatig wordt aangevuld).
 • Voorkom het overbeladen van bloemstrooiers (zie afbeeldingen).
 • Blijf zo veel als mogelijk uit de buurt van de bloemstrooiers.
 • Voorkom knoeien en werk rustig.
 • Voorkom lukraak stuiven als het de band handmatig moet worden bestrooid.

Reinigen

 • Maak de vorm- en afmeetmachines regelmatig, bij voorkeur dagelijks, schoon.
 • Niet blazen met perslucht, maar zuigen met een industriële stofzuiger om de machines schoon te maken.
 • Maak voor de stofzuiger gebruik van speciaal ontworpen, verlengde zuigmonden om de moeilijk bereikbare plekken schoon te zuigen.
 • Als blazen niet te voorkomen is, doe dit dan met een (mobiele) afzuiger of met een hoogvolumestofzuiger met een brede zuigmond, die het stof aan de achterzijde afvangt.
 • Reinig, waar mogelijk, nat. Bijvoorbeeld met een natte doek of met een mop.
 • Maak zo min mogelijk gebruik van een bezem en/of handveger.
 • Ruim gemorst strooibloem direct op. Grote hoeveelheden voorzichtig opruimen met behulp van een schep en afvalzak. Gebruik hierbij ademhalingsbescherming.

Voorkom het overbeladen van bloemstrooiers en vermijd morsen tijdens het aanvullen
Controleer of de locale afzuiging aan bloemstrooiers goed functioneert