Werkblad Stofarme werkwijze bij levering en opslag van zakgoed

Maatregelenniveau

Bron/technisch/organisatorisch

Beschrijving

Bij levering en opslag van zakgoed kan door gescheurde zakken stof vrijkomen. Bovendien kan de buitenkant stoffig zijn en veel stof afgeven.

Werkwijze

 • Voorkom schade aan zakken (verpakking) tijdens levering van zakgoed door voorzichtige overslag.
 • Houd (plastic) overzakken bij de hand voor het geval er schade aan zakgoed is ontstaan.
 • Vermijd stofvorming door zo min mogelijk met zakgoed te gooien of te sjouwen. De buitenkant van zakken kan veel stof afgeven.
 • Probeer, waar mogelijk, enkeldoses zakgoed in te kopen zodat het ingrediënt niet hoeft te worden afgewogen.
 • Ruim gemorste grondstoffen direct op.
 • Gebruik, zoveel mogelijk, een handbediende palletwagen om zakgoed te verplaatsen om zo het sjouwen met zakken te beperken.
 • Als grondstoffen uit zakken handmatig in lades worden gestort, moeten de zakken in overeenstemming met de voorgeschreven werkwijze worden geopend, geleegd en opgeruimd.
 • Maak frequent de opslag van zakgoed en de omgeving van het storten (nat) schoon. Voorkom ophoping van meelstof en enzymen.
 • Gebruik voor het schoonmaken een stofzuiger met een HEPA filter klasse 12 of 13.
 • Probeer het zakgoed op 1 locatie te concentreren, zodat het lopen met geopend zakgoed zoveel mogelijk wordt voorkomen.
 • Probeer het aantal geopende zakken zoveel mogelijk te beperken.