Werkblad Stofarme werkwijze bij deegbereiding

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Bij het storten in de mengkuip en mengen van grondstoffen kan veel stof ontstaan.

Werkwijze

  • Rijd de mengkuip niet te snel onder de silo vandaan, maar wacht even tot het meel is ‘neergeslagen’ (van toepassing bij mobiele mengkuipen in industriële bakkerijen).
  • Voeg water voorzichtig toe, langs de wand van de mengkuip.
  • Wees voorzichtig met toevoegen van bijstortproducten.
  • Start de mixer op een lage snelheid.
  • Blijft niet bij de mengkuip staan als het mengen wordt/is gestart.
  • Plaats de afzuiging direct schuin achter of direct boven de mengkuip als deze aanwezig is.
  • Sluit, indien aanwezig, het deksel op de mengkuip en controleer of de afsluiting optimaal is.

Aandachtspunten

  • Als een deksel aanwezig is op de deegkuip controleer dan of de afsluiting optimaal is.
  • Houd het klepje, zeker tijdens de eerste fase van het kneden, gesloten.
  • Kies bij aanschaf bij voorkeur kneders met gesloten deksel, of onderzoek wat de kosten zijn om een beveiligingsrek te vervangen door gesloten deksel.

Relatie met andere risico’s

Nieuwe kneders hebben vrijwel allemaal een deksel. Deze dient tevens als beveiliging tegen beknelling.

Effectiviteit

Onderzoek in 2003 toonde aan dat het gebruik van een afsluitend deksel op de menger de blootstelling met 30% kon terugbrengen.

Aanschafprijs

Voor afzuiging zie werkblad Mengkuipafzuiging.
Voor het afsluiten van de mengkuip zie werkblad Afsluitbare mengkuipen