Werkblad Stofarme werkwijze bij afwegen

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Tijdens het afwegen van grondstoffen, vooral in grote hoeveelheden, kan stof vrijkomen door scheppen, etc.

Werkwijze

 • Weeg grondstoffen voorzichtig af met een schep.
 • Plaats de weegschaal op het werkblad. Zet de weegschaal niet op ooghoogte, omdat het stof dan direct ingeademd kan worden.
 • Sluit de voorraadbakken/containers na gebruik gelijk af met deksels.
 • Maak de schaal en werkplek direct na gebruik schoon, minimaal aan het einde van elke werkdag.
 • Ruim gemorst product direct op.
 • Maak schoon met water of gebruik een stofzuiger.
 • Voorkom het gebruik van perslucht of een stoffer.
 • Gebruik adembeschermingsmiddelen als de bestaande beheersmaatregelen onvoldoende zijn en als grote hoeveelheden zijn gemorst.
 • Voorkom dat werknemers in (bijna) lege zakken moeten reiken om grondstoffen er uit te scheppen. Probeer stofvorming zoveel mogelijk te vermijden. Mogelijk dat de individuele werkwijze hierbij een rol speelt. Maak werknemers bewust van de stofbelastende taken en informeer hun over de risico’s.

Aandachtspunten

 • Verminder het afwegen van grondstoffen door afgepaste hoeveelheden in te kopen.
 • Scheid het afwegen van grondstoffen uit zakgoed zoveel mogelijk van de overige werkzaamheden. Door deze werkzaamheden zoveel mogelijk te concentreren op één plek in één ruimte en deze ze uit te voeren met adequate voorzieningen, wordt voorkomen dat stof zich over de ruimte kan verspreiden.
 • Weeg grondstoffen bij voorkeur af in een weegcabine met afzuiging of door gebruik te maken van een werktafel met afzuiging.

Aanschafprijs

Niet van toepassing