Werkblad Stofarm schoonmaken

Maatregelenniveau

Organisatorisch/technisch

Beschrijving

Door stofarm te werken wordt het vrijkomen van meelstof beperkt. Een schone werkplek leidt tot minder stofblootstelling. Echter, schoonmaken blijft altijd nodig.

Werkwijze

 • Niet blazen met perslucht, maar zuigen of nat reinigen. Gebruik van perslucht heeft veel nadelen. Met perslucht kun je niet schoonmaken. Het stof wordt verdeeld in de ruimte en slaat later weer neer. Daarna moet alsnog schoongemaakt worden. Beter en efficiënter is het om gelijk een stofzuiger te gebruiken.
 • Indien het gebruik van perslucht toch noodzakelijk is om aangekoekte stukjes te verwijderen, doe dit dan als laatste stap. Dus eerst stofzuigen en pas op het allerlaatste moment perslucht gebruiken.
 • Spuit nooit de werkkleding af met perslucht!
 • Maak zo min mogelijk gebruik van een bezem en/of handveger.
 • Gebruik een bezem met gumminoppen om de stofvorming te verminderen (zie afbeelding).
 • Gebruik zoveel mogelijk de stofzuiger en reinig daarna, waar mogelijk, nat.
 • Duw het stof niet met een bezem voor je uit, maar veeg het naar je toe.
 • Maak dagelijks de werkruimte, inclusief apparatuur en gereedschap schoon.
 • Maak algemene ruimten, plafondbalken, pijpleidingen en lichtinstallaties wekelijks schoon.
 • Ruim gemorst meel of andere gemorste grondstoffen direct op. Grote hoeveelheden voorzichtig opruimen met behulp van een schep en afvalzak. Gebruik hierbij ademhalingsbeschermingsmiddelen.
 • Maak afspraken over het schoonmaken. Leg in een schoonmaakplan vast wie, wanneer, wat schoonmaakt (ook een HACCP-eis!).

 

Bezem met gumminoppen

Aandachtspunten

Effectiviteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe lijn: gemiddelde blootstelling tijdens een werkdag zonder schoonmaak
Rode lijn: gemiddelde blootstelling gedurende schoonmaak
Groene lijn: gemiddelde blootstelling gedurende de gehele werkdag (dus inclusief schoonmaak).

Deze afbeelding laat zien dat een half uur schoonmaken met perslucht (de bovenste twee rode lijnen) de dagblootstelling met 60% kan verhogen. Bij gebruik van een stofzuiger met minimaal gebruik van perslucht is de blootstelling aan meelstof veel minder hoog.

Bekijk hier het filmpje van Carl Siegert over maatregelen die hij nam om blootstelling aan meelstof te voorkomen: