Werkblad Scheiden van schone en vuile ruimten

Maatregelenniveau

Bronmaatregel

Beschrijving

Gescheiden ruimten beperken de overdracht van stof.

  • Scheid ruimten waarin veel stofontwikkeling is van de andere ruimten (scheiding van schone en stoffige ruimten), bijvoorbeeld een scheiding tussen de werkruimte en de winkel of woonruimte, scheiding tussen de meelopslag en de opslag van andere artikelen, scheiding tussen brood en banket.
  • Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan systeemwanden of bijvoorbeeld PVC-gordijnen tussen afdelingen of ruimten.
  • Indien er een luchtbehandeling of ventilatie aanwezig is, zorg dan voor overdruk in de schone ruimten en voor onderdruk in stoffige ruimte. Zo kan stof nooit naar schone ruimte gaan. Dit vraagt wel hoge investeringen.

Effectiviteit

Werknemers die niet direct met stoffige grondstoffen werken, worden daarmee zoveel mogelijk afgescheiden van de blootstellingsbronnen.