Werkblad Ruimteventilatie

Maatregelenniveau

Technische maatregel

Beschrijving

Afzuiging aan de bron is de meest effectieve manier om stofblootstelling te reduceren.
Ruimteafzuiging om blootstelling aan meelstof te beheersen moet uitsluitend gebruikt worden als aanvulling op andere maatregelen.

Werkwijze

 • Installaties zijn zo ontworpen zijn dat de leidingen steeds onder negatieve druk staan.
 • Leidingen zijn goed afgesloten (in het geval de negatieve druk zou wegvallen.  
 • Er zitten geen overbodige flenzen en inspectiegaten in de leidingen.
 • Stofafzuiginstallaties zijn bijvoorbeeld: drop-out boxen, cyclonen, natte scrubbers, zakkenfilters en elektrostatische precipitatoren. Sommige installaties combineren een aantal technieken.
 • Bij het uitkiezen van een filter, houd rekening met:
  • de noodzaak van een voorafscheider (precycloon);
  • de stofbelading, het vochtgehalte en de deeltjes-grootteverdeling;
  • de totale luchtstroom en de maximumtemperatuur bij het filter;
  • de aanwezigheid van chemische contaminanten in de lucht;
  • emissiegrenswaarden voor deeltjes;
  • milieunormen voor lawaai (zie milieuvergunning of gemeentelijke regelgeving;
  • vereisten voor onderhoud (frequentie, werkzaamheden);
  • de locatie, buiten de belangrijkste werkomgevingen, afgeschermd van tocht en sterke wind;
  • de noodzaak van een helling van meer dan 60° aan de voet van de stortklep om verstoppingen te helpen vermijden.
 • Gebruik een zakkenfilter, wanneer lucht moet worden gereinigd (het gebruik van een cycloon is hiervoor niet geschikt).

Aandachtspunten

 • Plaats de afzuiging op een doeltreffende positie.
 • Zorg er voor dat de stofafzuiginstallaties onderhouden zijn zoals aangeraden door de leverancier/installateur, en dat deze naar behoren functioneren en in goede staat zijn. Vervang het filterdoek en andere verslijtbare onderdelen in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.
 • Neem extra maatregelen om de werknemers te beschermen tijdens de onderhoudsactiviteiten van de stofafzuigsystemen.
 • Zorg voor een eenvoudige manier om het filter te controleren, bijvoorbeeld een manometer, drukmeter of verklikker.
 • Het testen en/of het voortdurend controleren van de uitstoot van afvoerkanalen van stofafzuiginstallaties (met auditieve en visuele alarmen) is noodzakelijk om de werking van het systeem op te volgen.
 • Laat het hele systeem onderzoeken en testen op zijn standaardprestaties, bij de installatie en ten minste één keer per jaar.
 • Houd inspectieverslagen bij gedurende een voldoende lange periode om te kunnen voldoen aan de nationale wetgeving (minimum vijf jaar).

Effectiviteit

Het effect van ruimteafzuiging op de blootstelling van de werknemers die de hoogste blootstelling hebben is vaak heel beperkt of afwezig. Dit komt doordat de dagblootstelling voornamelijk wordt bepaald door pieken. Deze pieken ontstaan tijdens bijvoorbeeld het storten van meel of het bestrooien van een werkblad. Ruimteafzuiging heeft hier nauwelijks effect op. Ruimteafzuiging heeft echter wel een effect op de achtergrondconcentratie. Soms is er zelfs sprake van 50% vermindering van de stofconcentratie.

Aanschafprijs

De aanschafprijs van ruimteafzuiging varieert enorm. Het is afhankelijk van het gekozen systeem en de benodigde technische aanpassingen.