Werkblad Open zak/ton/kuip met afzuiging

Maatregelenniveau

Technische maatregel

Beschrijving

Randafzuiging en mobiele positioneerbare afzuiging van open zakken, tonnen en kuipen helpt om stofvorming te voorkomen.

Bij deze mengkuip is afzuiging achter de kap gemonteerd. De kap bestaat uit twee delen. Het voorste, witte deel  wordt geopend om grondstoffen te kunnen storten

Tijdens het storten wordt het stof weggezogen. De halve klep zorgt ervoor dat de stofwolk niet makkelijk kan ontsnappen. Dit systeem werkt met het storten vanuit een silo (met slurf) en met het storten van zakgoed

 

Werkwijze

 • Volg de instructies in de handleiding van de afzuiginstallatie van de fabrikant.
 • Controleer altijd of de afzuiginstallatie is ingeschakeld voor u met de werkzaamheden begint.
 • De afzuigmond of afzuigring moet dicht bij de bron (rand van ton, zak, kuip) worden geplaatst.
 • Schakel de afzuiging 30 seconden voordat u begint met werken aan en schakel de ventilatie pas 1 minuut na afloop van het werk uit (om stof uit de buizen te verwijderen).
 • De stoffilters en/of -zakken moeten periodiek worden vervangen.
 • Maak in overleg met de installateur een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie:
  • dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken;
  • wekelijks testen van de onderdruk;
  • periodieke inspectie door een deskundige;
  • houd een inspectieverslag bij.

Aandachtspunten

Ontwerp van ringafzuiging voor tonnen, zakken en kuipen

Relatie met andere risico’s

Voor de afvoer van verontreinigde lucht moet rekening gehouden worden met milieunormen. Indien u een milieuvergunning heeft moet dit in de vergunning genoemd worden. Heeft u geen milieuvergunning, raadpleeg dan uw gemeente.

Aanschafprijs

Randafzuiging voor het storten van zakgoed bij optimale situatie vanaf plm. € 4.000,-.
De prijs loopt op als:

 • bouwtechnische aanpassingen nodig zijn;
 • kuipen vervangen moeten worden omdat het niet past.