Werkblad Inzet stofarme grondstoffen

Maatregelenniveau

Bronmaatregel

Beschrijving

Grondstoffen kunnen in minder stoffige vorm worden geleverd.

Een poeder dat bestaat uit veel kleine deeltjes blijft langer in de lucht hangen dan een poeder van grovere delen. (zie onderstaande figuur). Omdat een fijn poeder lang in de lucht blijft circuleren, adem je het langer in en wordt de gemiddelde dagblootstelling hoger. Het helpt dus als een poeder minder stoffig is. De mate van stoffigheid is vooral belangrijk voor heel geconcentreerde producten zoals zuivere enzymen of andere toevoegingen.
De grondstoffenindustrie is al langer bezig om grondstoffen minder stoffig te maken. Bij de inkoop van producten is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

  • Gebruik waar mogelijk broodverbetermiddel in vloeibare vorm of in pastavorm in plaats van in poedervorm.
  • Voor specialiteiten en kleinbrood kan een vloeibare basismix aangevuld met poeders worden gebruikt.
  • Vraag of een product leverbaar is in granulaten of in een grof poeder.
  • Vervang in overleg met de leverancier enzym (poeder) preparaten met een partikelgrootte van <50 μm door grovere granulaten, van bijvoorbeeld 100-350 μm, als vloeibare middelen niet mogelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Deze figuur laat zien hoe lang meelstofdeeltjes in de lucht blijven hangen.
De staafjes laten de valtijd voor de verschillende deeltjes zien. Daaronder (rode, zwarte en blauwe lijn) is te zien waar deze deeltjes terecht komen als ze worden ingeademd. Thorax (grote luchtwegen) of alveoli (longblaasjes). In de onderste balk is te zien of de deeltjes met het blote zichtbaar zijn.
Bijvoorbeeld: deeltjes van 1µm zijn niet met het blote oog zichtbaar. Ze komen bij inademing tot in de longblaasjes en ze zweven 8 uur in de lucht. Deeltjes van 10µm komen in de grote luchtwegen, zijn niet met het blote oog zichtbaar en blijven plm 2 minuten in de lucht hangen.

Tip

Voor grote bakkerijen kan een doseerinstallatie overwogen worden. Dit heeft als voordeel dat:

  • de logistiek handiger gaat;
  • de toevoeging nauwkeuriger is;
  • de lichamelijke belasting minder is;
  • het gebruik van zakgoed afneemt;
  • de intensiteit van de schoonmaakwerkzaamheden afneemt.

Effectiviteit

Met het inzetten van een broodverbetermiddel in vloeibare of pastavorm wordt inademing van de poedervormige stoffen beperkt. Huidcontact met vloeibare broodverbetermiddelen kan overigens nog wel een allergie of irritatie veroorzaken.

Gebruik van granulaten of grove poeders heeft een groot effect op de blootstelling.
Recent is er onderzoek gedaan in Engeland naar het effect van een aantal technieken om poeders minder stoffig te maken. Ook is gekeken naar het effect van minder stoffige grondstoffen op de blootstelling. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het gebruik van olie (tot 4%) om het poeder minder stoffig te maken de blootstelling met een factor 6 kon verminderen. https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr830.pdf