Werkblad Inzet balenpers

Maatregelenniveau

Technische oplossing

Beschrijving

Het gebruik van een balenpers helpt stofvorming tijdens de afvoer van lege zakken tegengaan.
De pers drukt lege zakken aan en voert ze af in een gesloten ruimte of het vrijkomende stof wordt met afzuiging afgezogen.
De voordelen van een balenpers zijn:

  • Geen meelzakken, wikkelfolie of karton, en daarmee ook stofblootstelling op de werkvloer.
  • Het voorkomt het opstapelen en het aanstampen van de meelzakken in de rolcontainer. Tijdens het opstapelen en aanstampen kan er veel stof vrijkomen.
  • De balenpers comprimeert de zakken in een afgesloten perskamer en vermindert daardoor de blootstelling aan stof.

Werkwijze

  • Let er op dat u de lege zakken voorzichtig in de balenpers legt zonder deze te hard aan te drukken.
  • Gebruik een stofzuiger om de balenpers te reinigen.

Aandachtspunten

  • De genoemde voordelen zijn alleen van toepassing als de balenpers dicht bij de werknemer staat.

Effectiviteit

Het effect op de blootstelling is afhankelijk van zeer veel factoren, zoals de hoeveelheid zakgoed en de werkwijze van werknemers.

Aanschafprijs

Het kan financieel zeer aantrekkelijk zijn om een balenpers aan te schaffen.

Een balenpers heeft een verdichtingsfactor van 1:4, waardoor bespaart wordt op de afvalinzameling en huur van containers.
Gebaald afval is door afvalscheiding interessanter voor een afvalinzamelaar. De gemaakte balen kunnen zonder nabewerking direct doorgeleverd worden aan het recyclebedrijf. Dat levert voordeel op.
De gemiddelde opbrengst voor gebaald karton is op dit ogenblik (mei 2015) € 69,77 per ton.
De gemiddelde opbrengst voor gesorteerd, gebaald plastic en folie is op dit ogenblik € 297,33 per ton.

Voor een middelgrote ambachtelijke bakkerij zijn de aanschafkosten van een balenpers tussen de € 3.000,- en € 6.000,- afhankelijk van de grootte en het type van de balenpers. Het is dus de moeite waard om door te (laten) rekenen of de aanschaf van een balenpers rendabel is.

Meer informatie is onder andere te vinden op www.balenpersen.com