Werkblad Algemene hygiƫnemaatregelen

Maatregelenniveau

Organisatorisch/persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving

Met goede hygiëne kan de blootstelling aan meelstof flink worden verminderd. Onbekend is bijvoorbeeld dat meelstof aan kleding ook een allergie kan veroorzaken. Gezinsleden van bakkers kunnen zelfs een allergie ontwikkelen als werknemers met werkkleding naar huis gaan.

Werkwijze

  • Werkkleding en privékleding dienen gescheiden bewaard te worden.
  • Elke dag schone werkkleding aantrekken. Bewaar geen werkkleding in de kledingkast.
  • Het is niet toegestaan om vuile werkkleding mee naar te huis nemen. Werkkleding wordt op het bedrijf gewassen.
  • Bij het betreden van de pauzeruimte indien mogelijk werkkleding uittrekken.
  • Gebruik nooit perslucht om werkkleding te reinigen, gebruik hier eventueel een stofzuiger voor.
  • Het is niet toegestaan te roken, eten en te drinken in de productieruimten. Enkel eten, drinken in de kantine.
  • Was uw handen na het beëindigen van werkzaamheden.
  • Was uw handen voor het betreden van de pauzeruimte.
  • Was uw handen na het afspoelen en uittrekken van handschoenen.

Aandachtspunten