Werkblad Afzuiging weegbunker silo

Maatregelenniveau

Bronmaatregel

Beschrijving

Afzuiging tijdens het storten van meel uit de weegbunker beperkt piekblootstelling.

Werkwijze

 • Controleer altijd of de afzuiginstallatie is ingeschakeld voordat de werkzaamheden beginnen.
 • Maak in overleg met de installateur een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie:
  • dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken;

  • wekelijks testen van de onderdruk;

  • periodieke inspectie door een deskundige;

  • houd een inspectieverslag bij.

Aandachtspunten

 • De afzuiginstallatie dient besturingstechnisch aan/uit te gaan vanuit de silobesturing.

 • Houd leidingen kort en eenvoudig en vermijd lange stukken met sterk gebogen leidingen.

 • Installeer een manometer of verklikker om het mogelijk te maken het systeem te controleren.

 • De stoffilters moeten periodiek worden vervangen. Kijk hier voor tips voor het stofarm verwisselen van stoffilters.

 • Zorg ervoor dat werknemers weten hoe de apparatuur werkt en hoe filters vervangen moeten worden.

 • Het effect van de afzuiging is onder andere afhankelijk van de maatvoering van de deksel en de kuip. Als de deksel niet goed aansluit zal de effectiviteit minder worden.

Effectiviteit

Bronafzuiging op mengkuip in combinatie met afzuiging op de weegbunker is zeer effectief.

Reductie blootstelling meelstof bij deegmaker   plm. 75%
Reductie blootstelling tarweallergenen bij deegmaker   plm. 80%

Aanschafprijs

De aanschafprijs voor deze afzuiging is afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal afzuigpunten en de inrichting van de bakkerij.
Indicatie: een afzuiging voor een weegbunker en 2 kneders kan voor plm. € 12.000,- worden geïnstalleerd.