Werkblad Werktafelafzuiging

Maatregelenniveau

Technische maatregel

Beschrijving

Afzuiging aan de achterkant van een werktafel is geschikt om stofvorming tijdens bijvoorbeeld strooien en afwegen van ingrediënten te beheersen.

Werkwijze

 • Volg de instructies aangegeven in de handleiding van afzuiginstallaties van de leverancier.
 • Controleer altijd of de afzuiginstallatie is aangeschakeld voor u met de werkzaamheden begint.
 • Verwijder alle objecten voor de aanzuigopening (als deze de afzuiging belemmeren).
 • Werk nooit in de (stoffige) luchtstroom tussen de bron van de blootstelling en het plaatselijk afzuigsysteem.
 • Stoffilters en/of -zakken moeten periodiek worden vervangen.
 • Maak in overleg met de installateur een protocol voor het testen en het onderhoud van de installatie:
  • dagelijkse controle van buizen, luchtfilters en/of afvalzakken;
  • wekelijks testen van de onderdruk;
  • periodieke inspectie door een expert;
  • houd een inspectieverslag bij.


                 

Voorbeelden van afzuiging aan de achterzijde van de werktafel of bij de uitrolmachine

Aandachtspunten

 • Schakel een ervaren leverancier van kant-en klare lokale afzuigsystemen in.
 • Neem afzuiging over de volle breedte van de tafel (zie afbeeldingen).
 • De luchtsnelheid bij de inlaat is minimaal 5 m/s.
 • Zorg voor voldoende toevoer van verse lucht om de weggezogen lucht te vervangen.
 • De uitblaas van verontreinigde lucht mag niet terugstromen via ramen, deuren of andere luchttoevoeren.
 • Afzuiging aan de achterzijde van de werktafel kan ook worden aangevuld met aangeblazen lucht boven de werktafel (om luchtvloei te bevorderen). Deze vorm van afzuiging is ook geschikt voor het kleinschalig wegen van stoffen op een werktafel.
 • Houd leidingen kort en eenvoudig en vermijd lange stukken en scherp gebogen leidingen.
 • Zorg voor een eenvoudige manier om het systeem te controleren, bijvoorbeeld een manometer of verklikker.
 • Houd rekening met het risico op stofexplosie.
 • Zorg dat u de gebruiksinstructies en een weergave van het nieuwe systeem ontvangt.
 • Overleg met de leverancier voor eventuele aanpassingen, zodat de juiste werking gegarandeerd blijft en zorg ervoor dat het systeem het CE-label behoudt.
 • Geef voorlichting aan de werknemers over juist gebruik van het afzuigsysteem.

Relatie met andere risico’s

Voor de afvoer van verontreinigde lucht moet rekening gehouden worden met milieunormen. Indien u een milieuvergunning heeft moet dit in de vergunning genoemd worden. Heeft u geen milieuvergunning, raadpleeg dan uw gemeente.

Aanschafprijs

Een losse module is er vanaf plm. € 4.000,- echter de uiteindelijke prijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • het aantal benodigde afzuigpunten;
 • het benodigde leidingenstelsel;
 • keuze van apparatuur en filters.

Daarnaast kan het zo zijn dat door de afzuiging ongewenste luchtstromen ontstaan die invloed hebben op het primaire proces, waardoor andere aanpassingen noodzakelijk zijn.