Ervaringsdeskundigen en vertrouwenspersoon

Ervaringsdeskundigen

Een meelstofallergie kan een flinke impact hebben op uw werk en leven. Maar u bent niet de eerste die zijn werk opnieuw moet vormgeven, binnen of buiten de bakkerijsector. Een ervaringsdeskundige kan u adviseren en ondersteunen. Dit kan gaan om het nemen van maatregelen om uw werk te kunnen blijven doen. Maar soms is het medisch advies om ander werk te zoeken en dan is het fijn om met iemand te praten, die dit ook al eens heeft meegemaakt.

De ervaringsdeskundigen zijn zelf bakker geweest en hebben een grondstofallergie ontwikkeld. Aan de hand van hun eigen situatie kunnen ze laten zien welke opties er zijn, kritische vragen stellen over de keuzes waar u voor staat en wijzen op consequenties. De ervaringsdeskundige: 

  • biedt een luisterend oor;
  • informeert u over bestaande instrumenten en voorzieningen;
  • ondersteunt u bij de voorbereiding van gesprekken met de werkgever;
  • helpt u bij het maken van keuzes.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld.

Contact

Wilt u graag in contact komen met een van onze ervaringsdeskundigen? Stuur dan een e-mail naar: meelstofallergie@blijmetstofvrij.nl. Vermeld daarbij in ieder geval uw woonplaats. Afhankelijk daarvan neemt een van de ervaringsdeskundigen contact met u op. Klik hier voor de folder van de ervaringsdeskundigen.

Vertrouwenspersoon

Stel u heeft behoefte aan een vertrouwelijk gesprek over uw deelname aan het allergieonderzoek.
Maak dan een afspraak met de vertrouwenspersoon.

Een allergie hebben is namelijk niet zomaar iets. Het kan vergaande consequenties hebben voor de manier waarop u leeft en uw werk doet. Het is dan ook niet zo gek als u het spannend vindt om mee te doen aan een onderzoek naar grondstofallergie, of als u er vragen over heeft. Daarom heeft de Begeleidingscommissie Grondstofallergie een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon is goed op de hoogte van het allergieonderzoek en van mogelijke consequenties van grondstofallergie en helpt u graag op weg. Indien nodig brengt hij u in contact met een vakbond, het Informatiecentrum Grondstofallergie of andere deskundige hulp.

Gegevens van de vertrouwenspersoon:

Naam: Jan Popma
Mailadres: jan.popma@fnv.nl
Tel: 088 3680507

Heeft u andere zaken dan allergie die u met een vertrouwenspersoon wilt bespreken, bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen? Ga dan naar www.veiligengezond.com.