Stofbeheersing en de arbowet

Als werkgever wilt u een gezonde werkplek voor u en uw werknemers. In de Arbowet staat op welke manier u dat moet doen. Met een Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) brengt u alle risico’s voor gezond en veilig werken in beeld. Door dit op een gestructureerde manier aan te pakken, slaat u geen onderwerpen over. Na de inventarisatie bepaalt u welke risico’s eerst aangepakt moeten worden en op welke manier u dat gaat doen. Dit doet u in overleg met uw werknemers(vertegenwoordiging). Voor industriële bakkerijen is er een branche RI&E beschikbaar. Lees meer over de RI&E en uw verantwoordelijkheden als werkgever op het arboportaal.

Een RI&E is pas compleet als alle risico’s zijn beoordeeld. Op sommige gebieden zal daarvoor een extra inventarisatie moeten plaatsvinden. Als er bijvoorbeeld stof vrijkomt tijdens het werk, dan moet bepaald worden om welke stoffen het gaat, hoe hoog de blootstelling is en of er sprake is van gezondheidsrisico’s. Voor de bakkerijsector is er een stofbeheersingsplan dat u daarbij kan helpen.

Als alle risico’s zijn geïnventariseerd en u heeft bepaald welke risico’s eerst worden aangepakt, is het tijd om te bepalen welke maatregelen u gaat treffen. U houdt daarbij rekening met de zogenaamde arbeidshygiënische strategie. Dat betekent dat u eerst de bron aanpakt. Bijvoorbeeld het vervangen van poedervormige broodverbetermiddelen door pasta’s. Daar waar het niet lukt om de bron aan te pakken, kijkt u naar technische maatregelen zoals afzuiging. Stel dat ook dat niet lukt, dan kunt u organisatorische maatregelen overwegen. Bijvoorbeeld door werknemers minder lang bloot te stellen. Pas als ook dat niet voldoende oplevert, dan stelt u persoonlijke blootstellingsmiddelen verplicht. Bijvoorbeeld bij het periodiek vervangen van filters. In het Handboek Stofbeheersing staan veel tips om u te helpen de juiste maatregelen te kiezen. Voor de industriële bakkerijen is een arbocatalogus beschikbaar. In deze arbocatalogus staat wat er geregeld moet zijn, welke maatregelen verplicht zijn en er staan veel tips in.