Rol van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts adviseert u niet alleen over ziekteverzuim, maar heeft ook een belangrijke rol bij het voorkomen van beroepsziektes. Hoewel het allergieonderzoek op sectorniveau wordt uitgevoerd, is het de bedrijfsarts die een cruciale rol heeft om u te adviseren over de implicaties van de uitkomsten van het medisch onderzoek.

Open spreekuur

In de laatste aanpassing van de arbowet (1 juli 2017) zijn minimumeisen voor het contract met de bedrijfsarts opgenomen, bijvoorbeeld over de toegang tot het open spreekuur. Het is van groot belang dat u uw medewerkers attendeert op de mogelijkheid van het open spreekuur. Vertel hen ook hoe zij de bedrijfsarts kunnen benaderen. De ervaring leert dat werknemers met beginnende klachten liever naar de huisarts gaan dan naar de bedrijfsarts, omdat zij huiverig zijn voor de reactie van de werkgever. Als de huisarts niet specifiek naar werkomstandigheden vraagt, worden alleen de klachten behandeld en wordt niets aan de oorzaak van de allergie gedaan. De ervaring leert ook dat werknemers, die op de bakkerspoli zijn geweest en de uitkomsten daarvan met hun bedrijfsarts moeten bespreken, vaak niet weten hoe en waar zij een afspraak kunnen maken. Het is dus belangrijk dat een werknemer te allen tijde een vertrouwelijke afspraak kan maken met de bedrijfsarts.