Keuringen

Als werkgever vraagt u zich misschien af of het mogelijk is om toekomstige werknemers te keuren, zodat voorkomen kan worden dat zij allergisch worden op het werk.

Verplichte keuringen

De wet is daar vrij streng over. Als medische goedkeuring een voorwaarde is om een functie uit te kunnen voeren, dan moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Ten eerste moet het werk specifieke medische eisen stellen aan de toekomstige werknemer die het nodig maken om de veiligheid van de werknemer en derden te waarborgen. Ten tweede mogen deze specifieke medische eisen pas gesteld worden als de risico’s van het werk met de gangbare maatregelen niet geëlimineerd kunnen worden. Denk daarbij aan een brandweerman.

Voor de bakkerijsector kan gesteld worden dat er gezondheidsrisico’s zijn en dat deze niet geheel geëlimineerd kunnen worden. Na het nemen van passende maatregelen blijft er namelijk altijd een klein aantal werknemers over dat toch allergisch wordt. In theorie zou een aanstellingskeuring dus een optie zijn. Er is echter geen betrouwbare test. Werknemers die voordat zij in de sector kwamen  werken hooikoorts hadden, hebben een hogere kans op grondstofallergie. Maar het is niet gezegd dat zij dat daadwerkelijk krijgen. Daartegenover staat een groep die op het eerste gezicht helemaal geen risico loopt maar die toch allergisch kan worden. Het zou dus niet terecht zijn om toekomstige werknemers, die graag een carrière starten in de bakkerijsector, op deze onbetrouwbare wijze te screenen.

Niet verplichte keuringen

Naast de verplichte (aanstellings)keuringen zijn er onderzoeken die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid in het werk. Belangrijk verschil met de (aanstellings)keuringen is dat de werknemer niet verplicht is om deel te nemen en dat het onderzoek geen effect kan hebben op de arbeidsovereenkomst of de selectieprocedure voor een functie. De werkgever krijgt geen persoonsgebonden informatie over de resultaten. Er zijn twee voorbeelden van deze ‘niet verplichte’ keuringen. Het Intredeonderzoek en het Periodiek Medisch Onderzoek (PMO).

De bakkerijsector heeft het PMO voor grondstofallergie op sectorniveau georganiseerd. Lees hier alles over het allergieonderzoek.

Een bijzondere vorm van PMO is het intredeonderzoek. Dit is vaak gericht op bijzondere werkomstandigheden waarvoor een aanstellingskeuring niet van toepassing is.
Dit intredeonderzoek is tweeledig:
- de uitgangssituatie wordt vastgelegd
- de werknemer krijgt advies over gezonde werkwijzen.

Een intredeonderzoek is een goede manier om juist de werknemers met een hoger risico te wijzen op het belang van stofarm werken. Een intredeonderzoek is niet op sectorniveau georganiseerd. Werkgevers die meer informatie willen over het intredeonderzoek kunnen contact opnemen met het Informatiecentrum Grondstofallergie.