Inleiding Inrichting van de bakkerij

Inleiding Inrichting van de bakkerij

Een doordachte inrichting van de bakkerij kan er voor zorgen dat medewerkers minder in aanraking komen met meelstof en andere ingrediënten. Een belangrijk aspect hierbij is het scheiden van ruimten waarin stofontwikkeling optreedt van die waarin dat niet het geval is, zoals de winkel. Ook een goed afzuigsysteem met verschillende afzuigpunten is belangrijk om blootstelling aan meelstof te voorkomen. Dit soort maatregelen zijn uiteraard gemakkelijker uitvoerbaar als zoiets samenvalt met nieuwbouw of de verbouwing van een bakkerij.

Aandachtspunten

Houd bij het (ver)bouwen en inrichten van een bakkerij met de navolgende punten rekening:

 • Scheid ruimten waarin veel stofontwikkeling is van ruimten met minder stofontwikkeling.
 • Scheid werkruimte van winkel en woonruimte.
 • Scheid de meelopslag van de opslag van andere artikelen.
 • Automatiseer processen: denk aan gesloten en geautomatiseerde afweeg-, doseer- en mengsystemen.
 • Deel de ruimten logisch in, zodat veel heen en weer lopen of gesjouw met zakken wordt voorkomen. Opslag van grondstoffen op een andere verdieping dan waar het deeg wordt bereid, wordt dus afgeraden.
 • Let bij de inrichting van de werkplek op het volgende:
  • tafels met een goede werkhoogte (vermindering van valhoogte);
  • het gebruik van werkbladen waarop deeg minder blijft plakken, bijvoorbeeld roestvrijstaal;
  • vloeren die gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden (zo min mogelijk of goed onderhouden voegen die 'vol' zitten).
 • Gebruik indien mogelijk een silo in plaats van zakgoed. Leg eventueel leidingsystemen aan voor het vullen van de mengmachines. Een silo is een goede investering mits goed gebruikt. Als er geen gesloten systeem is zorg er dan voor dat de valhoogte van het meel zo klein mogelijk is door een lange meelgeleidingszak te gebruiken.
 • Werk vloeren, muren en plafonds af volgens HACCP richtlijnen (Hygiënecode).
 • Voorkom moeilijke hoekjes en zorg voor opstaande randen op werktafels.
 • Elektrische systemen moeten voldoende beschermd zijn tegen stofblootstelling (ATEX regelgeving).

Gemakkelijk schoon te maken scheiding tussen muur en vloer.

 • Richt een aparte kleedruimte in, waar de gebruikte en vervuilde kleding achterblijft en/of leg een doucheruimte aan, zodat de bakkerijmedewerker het stof niet mee naar huis neemt.
 • Schep een mogelijkheid voor het goed gescheiden houden van schone en gebruikte werkkleding.
 • Ideaal is een reinigingsruimte tussen werkplek en woonruimte.
 • Duid met geschikte pictogrammen aan waar persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
 • Zorg voor opbergmogelijkheden voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Zorg voor beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Er moet altijd een voorraad zijn en de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten beschikbaar zijn bij de ingang van de stoffige ruimte.