Inleiding Algemeen

Waarom dit handboek?

Iedereen kent wel mensen in zijn of haar directe omgeving met bijvoorbeeld hooikoorts of een allergie voor bepaalde huisdieren. Allergie wordt veroorzaakt door zogenaamde allergenen. Allergenen zijn vaak eiwitten die gewoon in de natuur voorkomen. Normaal gesproken hoort het menselijk afweersysteem (het immuunsysteem) niet heftig te reageren als deze stoffen via de neus, mond en/of de huid het lichaam binnenkomen. Maar sommige mensen hebben een overgevoeligheid voor bepaalde allergene stoffen ontwikkeld. Hun afweersysteem reageert dan heel heftig zodra het in aanraking komt met kleine hoeveelheden van die stoffen. Als gevolg van die reactie krijgen mensen allergische klachten zoals niezen, tranende ogen, hoesten, eczeem en in het ergste geval astma.

Ook in meel en broodverbetermiddelen komen stoffen voor waar u allergisch op kunt gaan reageren. Voorbeelden daarvan zijn tarweallergenen en het enzym alfa-amylase. Onderzoek wijst onder andere uit dat tot 25% van de werknemers in de bakkerijsector gesensibiliseerd is tegen meelstofallergenen. Sensibilisatie is een belangrijke voorspeller voor het risico om een allergie te ontwikkelen (zie ook Onderzoek Grondstofallergie). Regelmatig contact met meel of broodverbetermiddelen kan leiden tot irritatie van de bovenste luchtwegen, of allergische aandoeningen zoals astma (bakkersastma) of huideczeem (bakkerseczeem). De klachten kunnen leiden tot ziekteverzuim en afname van productiviteit van medewerkers. De klachten kunnen zelfs zo ernstig zijn dat het medisch gezien verstandiger is om een ander beroep te kiezen.

Om klachten of ziekte als gevolg van blootstelling aan meelstof en andere ingrediënten voor brood en banket te helpen voorkomen, is dit handboek geschreven. Dit handboek geeft een overzicht van maatregelen die u kunt nemen om de blootstelling aan meel(stof) en andere ingrediënten in de bakkerij te voorkomen of te verminderen. Een deel van de geadviseerde maatregelen zal relatief eenvoudig zijn en op korte termijn te realiseren. Andere maatregelen kunnen meer tijd en investering vergen en zullen ook nog in verder detail moeten worden uitgewerkt. De maatregelen zijn afgestemd op specifieke werkzaamheden in de bakkerij met hoge piekblootstelling.

Voor wie is dit handboek bedoeld?

Dit handboek is bedoeld voor werkgevers en voor werknemers werkzaam in de bakkerijsector. In het handboek staan maatregelen waarvan bekend is dat zij helpen om de blootstelling aan meel(stof) en hulpstoffen te verminderen.