Informatiecentrum Grondstofallergie

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de bakkerijsector hebben het Informatiecentrum Grondstofallergie opgericht. Vanuit dit informatiecentrum wordt de hele logistiek rondom het allergieonderzoek geregeld. Dit kan zijn het versturen van vragenlijsten en uitslagen. Maar ook de reiskostenvergoedingen voor polikliniek bezoek worden via de medewerker van het informatiecentrum geregeld.
Heeft u vragen over het allergieonderzoek? Dan kunt u natuurlijk altijd bellen.

De stappen van het allergieonderzoek

We hebben de verschillende stappen voor u op een rijtje gezet.
Stap 1    Een medewerker van het informatiecentrum neemt contact op met de werkgever om door te nemen welke medewerkers worden blootgesteld aan meelstof.
Stap 2    De werknemer ontvangt een envelop met daarin een vragenlijst op naam en aanvullende informatie. 
Stap 3    U vult de vragenlijst in en verstuurt deze naar de bakkerspoli. Invullen via internet kan ook. In de begeleidende brief bij de vragenlijst staat een persoonlijk wachtwoord.
Stap 4   U ontvangt de uitslag per brief.
- Laag risico: u ontvangt een brief met de uitslag en over 4 jaar krijgt u opnieuw een vragenlijst
- Middelhoog risico: u ontvangt een brief met de uitslag en wordt gebeld door een medewerker van de bakkerspoli. Deze stelt u extra vragen. Op basis daarvan wordt besloten of nader onderzoek nodig is of dat u over 4 jaar weer een vragenlijst ontvangt.
- Hoog risico: u ontvangt een brief met het verzoek om een afspraak te maken bij de bakkerspoli.
Stap 5
   Is aanvullend onderzoek nodig? Dan maakt u een afspraak op de polikliniek. Vervolgens wordt een bevestiging van de afspraak en informatie over het onderzoek per post verzonden. Het medisch onderzoek bestaat uit een consult bij een arts, een bloedprik en longfunctie onderzoek (blaastesten). Het onderzoek wordt tijdens een bezoek uitgevoerd en duurt ongeveer 2 uur. Afhankelijk van de resultaten volgt soms een periode waarin wordt gevraagd om zelf de longfunctie te registreren, thuis en op het werk. Daarvoor wordt een blaasmeter (piekstroommeter) meegegeven. Hierna volgt een tweede bezoek aan de polikliniek. De arts neemt de resultaten van het onderzoek persoonlijk met u door. U en uw huisarts ontvangen een schriftelijk verslag, en met uw toestemming wordt het verslag ook aan uw bedrijfsarts verzonden.
Stap 6    De uitslag van het allergieonderzoek:
- U heeft geen allergie. U ontvangt de bevestiging via het informatiecentrum en krijgt over 4 jaar opnieuw een vragenlijst.
- U heeft mogelijk een allergie. Meestal krijgt u het advies om over een bepaalde periode terug te komen op de bakkerspoli.
- U heeft een allergie. Dan zal de arts van de bakkerspoli, in overleg met u, de informatie versturen naar uw arboarts. Ook vraagt de arts  of u het goed vindt dat de diagnose wordt doorgegeven aan het informatiecentrum. Zo ja, dan zal het informatiecentrum contact met u opnemen om u te informeren over de voorzieningen die de bakkerijsector heeft getroffen. Kijk voor meer informatie bij: Allergisch en wat nu?

Wie betaalt het onderzoek?

De kosten van het onderzoek worden betaald door de sector. Het onderzoek is gratis. Het Informatiecentrum regelt de vergoedingen voor reiskosten en verletkosten.