Informatie voor werkgevers

Ongeveer 15% van de bakkers is gevoelig voor één van de allergenen in de bakkerij. Hoe hoger en langduriger de blootstelling, hoe groter de kans op allergie. Als werkgever speelt u een grote rol in het voorkomen daarvan. Meelstofallergie is een beroepsziekte.

U wilt natuurlijk een gezonde werkplek voor u en uw werknemers. In de Arbowet staat op welke manier u dat moet doen. Een stofbeheersingsplan kan u daarbij helpen.

Is het mogelijk om toekomstige werknemers te keuren, zodat voorkomen kan worden dat zij allergisch worden op het werk? U leest er alles over bij de verplichte- en niet verplichte keuringen.

De bedrijfsarts adviseert u over ziekteverzuim en heeft daarbij ook een belangrijke rol bij het vookomen van beroepsziektes. De werkgever zorgt ervoor dat werknemers toegang hebben tot het open spreekuur van de bedrijfsarts. Het is van groot belang dat u uw werknemers hierover informeert.