Het handboek stofbeheersing geeft een overzicht van eenvoudige en praktische maatregelen die u kunt nemen om de blootstelling aan meel(stof) en andere ingrediënten in de bakkerij te voorkomen of te verminderen. Maatregelen in het basispakket zijn minimaal noodzakelijk voor goede stofbeheersing.

De maatregelen zijn vooral gericht op de handelingen met zogenaamde piekblootstelling. Dat zijn handelingen waarbij op korte termijn veel meelstof vrijkomt.

Het handboek is geschreven voor midden- en kleinbedrijf (MKB) bakkersbedrijven. Maar ook voor grote industriële bakkerijen en bedrijven in de maalindustrie en bakkerijgrondstoffenindustrie bevat het handboek bruikbare informatie.

Achtergrondinformatie

Aspect van bedrijfsvoering of processtapBasispakketPakket Extra
Beleid
Beleid stofbeheersing van de bakkerij
Taak
Opslag en afwegen van grondstoffen
Deegbereiding
Deegverwerking
Schoonmaken
 
Werken in de siloruimte