Werkblad Gebruik van PBM (adembescherming)

Maatregelenniveau

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Beschrijving

Adembescherming wordt zelden of nooit toegepast in bakkerijen. Toch zijn er taken of werkzaamheden waarbij de stofconcentratie hoog is. Dan is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen een goede maatregel om inhalatie van meelstof te voorkomen. Het gebruik van adembescherming wordt geadviseerd bij de volgende taken:

 • het legen van de filterzakken van de silo;
 • het handmatig toevoegen, doseren of storten van zakken met additieven;
 • het handmatig storten van zakken met grondstof;
 • het werken met strooibloem;
 • het opruimen van grote hoeveelheden ‘gemorst’ meel;
 • het vervangen van filters van de afzuiginstallatie;
 • het schoonmaken van de binnenkant van silo’s.

Hoewel het zo veel mogelijk wordt afgeraden, is soms het gebruik van perslucht niet te voorkomen om kleine hoekjes schoon te blazen. Gebruik altijd adembescherming tijdens werken met perslucht.

Werkwijze

 • Gebruik een goed aansluitend FFP2 stoffilter (als wegwerpmasker met uitademventiel of als halfgelaatsmasker).
 • Gebruik aangedreven adembescherming met aanblaasunit:
  • voor baard en snordragers;
  • bij langdurig gebruik (meer dan twee uur), bij bijvoorbeeld langdurige schoonmaakactiviteiten;
  • of inwendige siloreiniging;
  • bij zwaar lichamelijk werk omdat inademen via een filter vrij zwaar is. Een bijkomend voordeel is dat de toevoer van lucht leidt tot een luchtstroom langs het gezicht, die bij zwaar werk en de hiermee gepaarde warmteafgifte van het lichaam vaak als prettig wordt ervaren.
 • Let bij de keuze goed op of het adembeschermingsmiddel te combineren is met eventueel andere beschermingsmiddelen, zoals een (stof)bril of gehoorbescherming.
 • Voor niet-aangedreven maskers is het van groot belang dat het masker goed aansluit op het gezicht, omdat anders verontreinigde lucht tussen het gezicht en het masker door wordt aangezogen door de gebruiker. Snorren en baarden geven een grote kans op lekkage.

Aandachtspunten

 • Daar waar adembeschermingsmiddelen gebruikt worden, moet er een programma opgesteld worden met betrekking tot de keuze, het gebruik en onderhoud van de beschermingsmiddelen.
 • Adembeschermingsmiddelen dienen gekozen te worden op basis van prestaties (bv. beschermingsfactor), comfort en duurzaamheid.
 • Gebruik op de werkplaats pictogrammen om uit te leggen waar het gebruik van adembeschermingsmiddelen vereist is.
 • Inspecteer de adembeschermingsmiddelen dagelijks op tekenen van schade. Indien deze niet vaak gebruikt wordt, controleer voor elk gebruik.
 • Controleer de efficiëntie van ademhalingsbescherming vóór gebruik. Vraag advies aan de leverancier over de geschikte methodes om te testen of de beschermingsmiddelen passen.
 • Verwisselbare stoffilters dienen dagelijks te worden vervangen bij hoge blootstelling, tweemaal per week bij gemiddelde blootstelling en éénmaal per twee weken bij een lage blootstelling. De leverancier kan hier verder over adviseren.
 • Een wegwerkmasker is voor eenmalig gebruik.
 • Bewaar het masker altijd op een plek waar het niet wordt blootgesteld aan stof, vuil of chemicaliën. Ook blootstelling aan zonlicht of hitte, kou en vocht moet worden voorkomen. Neerleggen in de directe omgeving van de mengkuipen of bewaren in laden onder werktafels kan leiden tot verontreiniging.
 • Gooi verontreinigde maskers altijd direct weg, omdat u anders de verontreinigingen direct weer inademt.
 • Leg het ademhalingsbeschermingsmiddel weg of hang het zo op dat het niet vervormt en daardoor een slechtere pasvorm krijgt. Het ademhalingsbeschermingsmiddel kan bijvoorbeeld worden bewaard in een doos.
 • Lees de gebruiksaanwijzing behorende bij het ademhalingsbeschermingsmiddel goed door en stel eventueel een gebruiksvoorschrift op met hierin informatie over bijvoorbeeld de gebruiksduur van het filter, het herkennen van lekkages en een instructie voor inspectie en onderhoud.
 • Zorgvuldige instructie moet worden gegeven aan medewerkers over het correcte gebruik, over de frequentie van vervanging en over het opbergen van de adembeschermingsmiddelen.
 • PAS OP voor schijnveiligheid: De beschermingsfactor van het filter geldt alleen als alle adviezen nauwkeurig worden opgevolgd.

Effectiviteit

Mits goed gebruikt zijn ademhalingsbeschermingsmiddelen een goede aanvulling op bron en technische beheersmaatregelen.
FFP2 maskers hebben een beschermingsfactor 10 mits absoluut geen lekkage en geen vervuiling. Het effect van adembescherming met aanblaasunit is betrouwbaarder omdat schone lucht in de ademzone wordt geblazen.

Aanschafprijs

FFP 2 wegwerkmasker € 1,50 tot € 5,- per stuk
Halfgelaatsmasker plm. € 30,-
Filters voor halfgelaatsmasker plm. € 2,- per stuk
Adembescherming met aanblaasunit plm. € 1000,- eenmalig
Filters voor adembescherming met aanblaasunit plm. € 6,-. Deze filters zijn meerdere   dagen te gebruiken

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld wegwerpmasker