Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website van Blij met Stofvrij, is het mogelijk dat de informatie die via de website gepubliceerd wordt, onvolledig, onjuist of onduidelijk is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website Blij met Stofvrij, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De informatie van de website van Blij met Stofvrij wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de website Blij met Stofvrij is toegestaan.