Allergisch en wat nu?

U heeft heel bewust gekozen voor uw vak. Daarom wordt alles op alles gezet om u uw werkplek te laten behouden, ondanks eventuele allergieproblemen.

Aan het werk blijven

Soms is het mogelijk om, met aanpassingen, uw werk te blijven doen. Het is belangrijk dat u dat samen met uw werkgever en bedrijfsarts de mogelijkheden bespreekt. Via het Informatiecentrum Grondstofallergie kunt u advies hierover krijgen.

Loopbaan- en inkomensvoorziening

Als blijkt dat u een beroepsallergie heeft dan kan het voorkomen dat binnen het bedrijf waar u werkt geen passende oplossingen mogelijk zijn. In dat geval zal er gezocht moeten worden naar een werkplek buiten het bedrijf, of buiten de branche. De bakkerijsector heeft daarvoor een loopbaan- en inkomensvoorziening in het leven geroepen. Een commissie van werkgevers en werknemers beoordeelt de aanvragen. Deze commissie heet de Begeleidings Commissie Grondstofallergie (BCGA). Voor het beoordelen van de aanvragen heeft de commissie een reglement opgesteld.

Als u een loopbaanvoorziening krijgt toegekend dan kunt u gebruik maken van Bureau Gerritsen (www.bureaugerritsen.nl). Samen met u gaan zij kijken wat voor u de beste volgende stap in uw loopbaan zal zijn. Zij begeleiden en ondersteunen u intensief met het vinden van nieuw en passend werk. Werk waar u zich thuis zult gaan voelen, werk waarbij u uw sterke kanten volop kunt gebruiken en welke past bij uw belangstelling. In de flyer kunt u lezen wat u van de begeleiding van Bureau Gerritsen kunt verwachten.

U kunt een beroep doen op de inkomensvoorziening als u als werknemer in uw nieuwe baan minder gaat verdienen. De inkomensvoorziening is aan een maximum gebonden maar het kan u net even de ruimte geven die nodig is om voldoende ervaring in het nieuwe werk op te doen.

Wilt u weten of u voor een voorziening in aanmerking komt, neem dan contact op met het Informatiecentrum. U hoort dan gelijk wat de voorwaarden zijn en hoe u een voorziening aan kunt vragen.