Allergisch en wat nu?

U heeft heel bewust gekozen voor uw vak. Daarom wordt alles op alles gezet om u uw werkplek te laten behouden, ondanks eventuele allergieproblemen.

Aan het werk blijven

Soms is het mogelijk om, met aanpassingen, uw werk te blijven doen. Het is belangrijk dat u dat samen met uw werkgever en bedrijfsarts de mogelijkheden bespreekt. Via het Informatiecentrum Grondstofallergie kunt u advies hierover krijgen.

Ervaringsdeskundigen

Een meelstofallergie kan een flinke impact hebben op uw werk en leven. Maar u bent niet de eerste die zijn werk opnieuw moet vormgeven, binnen of buiten de bakkerijsector. Een ervaringsdeskundige kan u adviseren en ondersteunen. Dit kan gaan om het nemen van maatregelen om uw werk te kunnen blijven doen. Maar soms is het medisch advies om ander werk te zoeken en dan is het fijn om met iemand te praten, die dit ook al eens heeft meegemaakt.

De ervaringsdeskundigen zijn zelf bakker geweest en hebben een grondstofallergie ontwikkeld. Aan de hand van hun eigen situatie kunnen ze laten zien welke opties er zijn, kritische vragen stellen over de keuzes waar u voor staat en wijzen op consequenties. De ervaringsdeskundige: 

  • biedt een luisterend oor;
  • informeert u over bestaande instrumenten en voorzieningen;
  • ondersteunt u bij de voorbereiding van gesprekken met de werkgever;
  • helpt u bij het maken van keuzes.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en worden niet met derden gedeeld.

Contact

Wilt u graag in contact komen met een van onze ervaringsdeskundigen? Stuur dan een e-mail naar: meelstofallergie@blijmetstofvrij.nl. Vermeld daarbij in ieder geval uw woonplaats. Afhankelijk daarvan neemt een van de ervaringsdeskundigen contact met u op.

Loopbaan- en inkomensvoorziening

Als blijkt dat u een beroepsallergie heeft dan kan het voorkomen dat binnen het bedrijf waar u werkt geen passende oplossingen mogelijk zijn. In dat geval zal er gezocht moeten worden naar een werkplek buiten het bedrijf, of buiten de branche. De bakkerijsector heeft daarvoor een loopbaan- en inkomensvoorziening in het leven geroepen. Een commissie van werkgevers en werknemers beoordeelt de aanvragen. Deze commissie heet de Begeleidings Commissie Grondstofallergie (BCGA). Voor het beoordelen van de aanvragen heeft de commissie een reglement opgesteld.
Als u een loopbaanvoorziening krijgt toegekend dan gaat een reïntegratiebureau met u kijken wat voor u de beste oplossing is. Het kan zijn dat u geholpen bent met sollicitatietraining, maar ook een specifieke opleiding behoort tot de mogelijkheden.
U kunt een beroep doen op de inkomensvoorziening als u als werknemer in uw nieuwe baan minder gaat verdienen. De inkomensvoorziening is aan een maximum gebonden maar het kan u net even de ruimte geven die nodig is om voldoende ervaring in het nieuwe werk op te doen.

Wilt u weten of u voor een voorziening in aanmerking komt, neem dan contact op met het Informatiecentrum. U hoort dan gelijk wat de voorwaarden zijn en hoe u een voorziening aan kunt vragen.